LỊCH LÀM VIÊC TUẦN 11

  Tải về tại đây  

Thứ
Ngày
Thời gian
Địa điểm
Nội dung công việc
Chủ trì
Dự
   Chuẩn bị
Thành phần
Yêu cầu
Thứ Hai
(06/3)
08h15’
Hội trường nhỏ
Chào cờ đầu tuần, tuyên truyền về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Đ/c Dũng
 
Chi đoàn
Toàn thể CBVC
08h30’
Hội trường tầng 2 Nhà tròn –
Cung VHTTTN HN
Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư Quý I/2017
TĐHN
Đ/c Mười,
Đ/c Hương
Phòng HC – TC chuẩn bị xe ô tô
 
14h30’
Phòng đ/c Mười
Hội ý chi ủy
Đ/c Mười
 
 
 
Thứ Ba
(07/3)
08h30’
Hội trường nhỏ
Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
BGH
LĐLĐ quận
Hoàn Kiếm
BCH
Công đoàn
Theo Đề án
14h00’
Phòng họp
Góp ý dự thảo Đề án kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn
BGH
 
P. Đào tạo,
K. Nghiệp vụ
Lãnh đạo P, K;
Phụ trách Kế toán; Trưởng các đoàn thể
Thứ Tư
(08/3)
08h00’
Phòng họp
Duyệt Chương trình công tác năm 2017 Phòng Đào tạo và Phòng Công nghệ thông tin
BGH
 
Đ/c Ngọc Anh; Đ/c Vinh
Phòng Đào tạo;
Phòng CNTT
 
           09h30’
Phòng họp
 
Duyệt Chương trình công tác năm 2017 Phòng HC – TC và Phòng TC - KT
BGH
 
Đ/c Hằng;
Đ/c đ/c Hiển
Phòng HC – TC;
Phòng TC - KT
14h00’
Phòng họp
Góp ý hoàn thiện Kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 trình Thành đoàn Hà Nội
BGH
 
P. Đào tạo;
K. Nghiệp vụ;
P. TC – KT;
P. HC - TC
Lãnh đạo P, K;
Phụ trách Kế toán; Trưởng các đoàn thể
16h00’
Phòng họp
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Chi đoàn
Đ/c
Hương
 
Đ/c Long
 
Toàn thể đoàn viên
 
Thứ Năm
(09/3)
08h30’
Phòng họp
(Dự kiến)
Báo cáo Thường trực Thành đoàn Hà Nội về Kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và Đề án kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn
BGH
Thường trực TĐHN
P. Đào tạo;
K. Nghiệp vụ;
P. TC – KT;
P. HC - TC
Lãnh đạo P, K;
Phụ trách Kế toán;
Trưởng các đoàn thể
14h30’
Hội trường nhỏ
 
Đại hội Chi đoàn trường Lê Duẩn năm 2017
BCH
Chi đoàn
   Đoàn CQ TĐHN; Các chi đoàn trực thuộc TĐHN; Lãnh đạo P,K
Chi đoàn
          Chi đoàn
Thứ Sáu
(10/3)
 
 
 
 
 
 
Thứ Bảy
(11/3)
 
 
 
 
 
 
Chủ Nhật
(12/3)