LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12

   Tải về tại đây  

Thứ
Ngày
Thời gian
Địa điểm
Nội dung công việc
Chủ trì
Dự
   Chuẩn    bị
Thành phần
Yêu cầu
Thứ Hai
(13/3)
 
08h30’
Phòng họp
 
Duyệt Chương trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh
đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn
BGH
 
P. Đào tạo;
K. Nghiệp vụ
 
Lãnh đạo P, K;
PT Kế toán;
 
14h30’
Hội trường nhỏ
 
Đại hội Chi đoàn trường Lê Duẩn năm 2017
BCH
Chi đoàn
   Đoàn CQ TĐHN; Các chi đoàn trực thuộc TĐHN; Lãnh đạo P,K
Chi đoàn
Chi đoàn
Thứ Ba
(14/3)
08h00’
Phòng họp
Họp Hội đồng biên soạn giáo trình dành cho cán bộ
chỉ huy Đội
Đ/c Mười
Đ/c Hương
 
Thư ký
Hội đồng
Các đ/c được phân công
K. Nghiệp vụ,
P. Đào tạo
 
14h30’
Phòng họp
 
Duyệt Chương trình công tác năm 2017 Phòng Đào tạo và Phòng Công nghệ thông tin
BGH
 
Đ/c Ngọc Anh; Đ/c Vinh
 
Phòng Đào tạo;
Phòng CNTT
 
Thứ Tư
(15/3)
08h30’ – 17h00’
Phòng họp
Kiểm tra, xét duyệt quyết toán báo cáo tài chính năm 2016 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TĐHN
TĐHN
 
P.TC - KT
P. TC - KT
14h00’
Phòng họp
Làm việc với trường tiểu học Ngọc Khánh, trường THCS Nghĩa Tân về hoạt động kỷ niệm 110 năm
ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn
BGH
Ban CTTN;
HĐĐ
Quận Ba Đình; HĐĐ Quận Cầu Giấy
P. Đào tạo;
K. Nghiệp vụ;
P. HC – TC
(gửi giấy mời)
 
Thứ Năm
(16/3)
08h30’ – 17h00’
Phòng họp
Kiểm tra, xét duyệt quyết toán báo cáo tài chính năm 2016 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TĐHN
TĐHN
 
P.TC - KT
P. TC - KT
14h00’
Phòng họp
Lấy ý kiến Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn về 03 quần chúng ưu tú
Chi ủy
 
Đ/c Vinh;
Đ/c Long
BCH Công đoàn;
BCH Chi đoàn
Thứ Sáu
(17/3)
08h30’ – 17h00’
Phòng họp
Kiểm tra, xét duyệt quyết toán báo cáo tài chính năm 2016 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TĐHN
TĐHN
 
P.TC - KT
P. TC - KT
14h00’
Phòng đ/c Mười
Hội ý Chi ủy, BGH
Đ/c Mười
 
 
 
Thứ Bảy
(18/3)
 
 
 
 
 
 
Chủ Nhật
(19/3)