LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17

   Tải về tại đây 

Thứ
Ngày
Thời gian
Địa điểm
Nội dung công việc
Chủ trì
Dự
Chuẩn bị
Thành phần
Yêu cầu
Thứ Hai
(17/4)
14h30’
Phòng họp
Họp chi đoàn
 
 
Chi đoàn
Toàn thể đoàn viên Chi đoàn
 
14h00’
 
Tập mô hình điểm cấp Thành phố tại Trường THCS Hoàng Liệt (Hoàng Mai)
 
 
 
Theo lịch tập
mô hình
Thứ Ba
(18/4)
08h00’
Hội trường
Khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm
Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo TKB
Cả ngày
Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học
 
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo TKB
14h00’
 
Kiểm tra tiến độ tập luyện mô hình điểm cấp Thành phố tại Trường THCS Hoàng Liệt (Hoàng Mai)
 
 
BGH
 
 
Thứ Tư
(19/4)
Cả ngày
Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học
 
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo TKB
14h00’
Phòng họp
Họp triển khai các lớp BCH và lớp GV làm TPT Đội trong hè 2017
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
 
 
14h00’
 
Tập mô hình điểm cấp Thành phố tại Trường Tiểu học Tiền Phong (Gia Lâm)
 
 
P. HC-TC
chuẩn bị xe ô tô
Theo lịch tập
mô hình
Thứ Năm
(20/4)
Cả ngày
Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học
 
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo TKB
 
14h00’
 
Kiểm tra tiến độ tập mô hình điểm cấp Thành phố tại Trường Tiểu học Tiền Phong (Gia Lâm)
 
BGH
P. HC-TC
 chuẩn bị xe ô tô
Theo lịch tập
mô hình
Thứ Sáu
(21/4)
Cả ngày
Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học
 
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo TKB
14h00’
 Hội trường
Tổng kết Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo TKB
16h00’
Phòng đ/c Mười
Hội ý Chi ủy, BGH
Đ/c Mười
 
 
 
Thứ Bảy
(22/4)
 
 
 
 
 
 
Chủ Nhật
(23/4)
 
 
 
 
 
 
 Ghi chú:
- Từ 25/4 đến 28/4: Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm TPT Đội khối THCS