LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18

 Tải về tại đây 

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(24/4)

07h30’ (Cả ngày)

Hội trường tầng 5

UB Mặt trận Tổ quốc

Q. Hai Bà Trưng

Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư cho phụ trách thiếu nhi khối phường cụm Quận số 1

BGH

 

P. Đào tạo;

P. HC – TC chuẩn bị xe ô tô

Theo TKB

14h00 – 17h00’

Tr. TH Tiền Phong

(Gia Lâm)

Sơ duyệt mô hình điểm Ngày hội “Công nhận hoàn thành chuyên hiệu Rèn luyện đội viên và tuyên dương CNBH tiêu biểu”

 

 

Phòng HC – TC chuẩn bị xe ô tô

Theo Thiết kế

Thứ Ba

(25/4)

08h30’

Hội trường 19.5

Khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm

Tổng phụ trách Đội khối THCS

BGH

 

P. Đào tạo

K. Nghiệp vụ

Theo TKB

07h30’ (Cả ngày)

Hội trường tầng 5

Mặt trận Tổ quốc

Q. Hai Bà Trưng

Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư cho phụ trách thiếu nhi khối phường cụm Quận số 1

P. Đào tạo

 

 

Theo TKB

13h30’

Hội trường 19.5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS

 

 

 

Theo TKB

14h00 – 17h00’

Tr. TH Tiền Phong

(Gia Lâm)

Tổng duyệt mô hình điểm Ngày hội “Công nhận hoàn thành chuyên hiệu Rèn luyện đội viên và tuyên dương CNBH tiêu biểu”

 

 

Phòng HC – TC chuẩn bị xe ô tô

Theo Thiết kế

Thứ Tư

(26/4)

07h30’

Trường TH

Nam Thành Công

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho phụ trách thiếu nhi khối Phường cụm Quận số 2

Đ/c Hương

 

Phòng Đào tạo

Theo TKB

Cả ngày

Hội trường 19.5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS

 

 

 

Theo TKB

07h00’ – 12h00’

Tr. TH Tiền Phong

(Gia Lâm)

Mô hình điểm Ngày hội “Công nhận hoàn thành chuyên hiệu Rèn luyện đội viên và tuyên dương CNBH tiêu biểu”

Đ/c Mười

Đ/c Dũng

 

Phòng HC – TC chuẩn bị xe ô tô

Theo Thiết kế

Thứ Năm

(27/4)

07h30’(Cả ngày)

Trường TH

Nam Thành Công

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho phụ trách thiếu nhi khối Phường cụm Quận số 2

P. Đào tạo

 

 

Theo TKB

Cả ngày

Hội trường 19.5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS

 

 

 

Theo TKB

14h00’

Phòng họp

Họp chuyên gia chuẩn bị cho lớp Nghiên cứu khoa học

 

 

 

GV chủ nhiệm,

Thư ký nhóm

Thứ Sáu

(28/4)

Cả ngày

Hội trường 19.5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS

 

 

 

Theo TKB

           07h00’

Tr.THCS Hoàng Liệt

(Hoàng Mai)

Tổng duyệt Mô hình điểm cấp Thành phố “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên và tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu”

BGH

 

Phòng HC – TC chuẩn bị xe ô tô

Theo Thiết kế

14h00’

Phòng họp

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc mở lớp phụ trách thiếu nhi khối huyện cụm 1 và lớp Nghiên cứu khoa học

BGH

 

&