LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30

     Tải về tại đây 

Thứ
Ngày
Thời gian
Địa điểm
Nội dung công việc
Chủ trì
Dự
    Chuẩn   bị
Thành phần
Yêu cầu
 Thứ Hai
   (17/7)
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
  trưởng khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
14h30’
Phòng họp
Họp lãnh đạo phòng, khoa kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tổng kết lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ Đội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khóa 21 kỳ II
BGH
 
 
Lãnh đạo P, K;
Bí thư chi đoàn
  Thứ Ba
   (18/7)
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
  trưởng khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
08h00’
Hội thi “Tài năng người phụ trách”
 
 
 
Theo Thiết kế
14h30’
Phòng họp
Họp triển khai Trại hè kỹ năng cấp xã, huyện
BGH
HĐĐ TP,
HĐĐ Q.Cầu Giấy,
HĐĐ H.Hoài Đức
K. Nghiệp vụ,
P. Đào tạo
Theo giấy mời
16h00’
Phòng đ/c Mười
Hội ý Chi ủy, BGH
Đ/c Mười
 
 
 
Thứ Tư
(19/7)
 
08h00’
Hội trường 19/5
  Tổng kết lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ Đội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khóa 21 kỳ II
BGH
Đại diện TTTĐ
 
Theo Thiết kế
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
t trưởng  khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
Thứ Năm
(20/7)
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
  trưởng khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
14h00’
Phòng họp
Họp đoàn công tác đi Cô Tô
BGH
 
P. Đào tạo;
P. HC - TC
Các đ/c trong danh sách
Thứ Sáu
(21/7)
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
  trưởng khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
Cả ngày
Hoạt động thực tế tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 
 
 
Theo Kế hoạch
Thứ Bảy
(22/7)
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
  trưởng khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
Cả ngày
Hoạt động thực tế tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 
 
 
Theo Kế hoạch
Chủ Nhật
(23/7)
Cả ngày
 
  Lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Chi đội
  trưởng khối 7 (Khóa 165)
 
 
 
Theo TKB
Cả ngày
Hoạt động thực tế tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 
 
 
Theo Kế hoạch
 Ghi chú:
- Lịch trực:  Thứ Bảy: Đ/c Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin
        Chủ nhật: Đ/c Phạm Trịnh Mỹ Kim – Trưởng khoa Nghiệp vụ