LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42

      Tải về tại đây 

­­­THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
  TRƯỜNG LÊ DUẨN
 
 
                                                                                                                  P. Trưởng phòng HC – TC
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                   Khuất Thị Thu Hằng
 
 
Thứ
Ngày
Thời gian
Địa điểm
Nội dung công việc
Chủ trì
Dự
Chuẩn bị
Thành phần
Yêu cầu
Thứ Hai
(09/10)
08h00’
Hội trường cũ
Lớp Cán bộ quản lý công tác Đội và Trường học
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
08h00’
Hội trường 19/5
Lớp GV làm TPT Đội khóa 22 kì 1
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
Thứ Ba
(10/10)
08h00’
Hội trường cũ
Lớp Cán bộ quản lý công tác Đội và Trường học
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
08h00’
Hội trường 19/5
Lớp GV làm TPT Đội khóa 22 kì 1
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
Thứ Tư
(11/10)
08h00’
Hội trường cũ
Lớp Cán bộ quản lý công tác Đội và Trường học
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
08h00’
Hội trường 19/5
Lớp GV làm TPT Đội khóa 22 kì 1
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
Thứ Năm
(12/10)
08h00’
Hội trường cũ
Lớp Cán bộ quản lý công tác Đội và Trường học
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
08h00’
Hội trường 19/5
Lớp GV làm TPT Đội khóa 22 kì 1
BGH
 
P. Đào tạo
K. Nghiệp vụ
Theo kế hoạch
09h00’
Làm việc với Trường TH Dịch Vọng B và Trường THCS Nhĩa Tân
BGH
 
P. HC-TC chuẩn bị xe
 
Thứ Sáu
(13/10)
09h00’
Phòng đ/c Mười
Hội ý chi ủy
Chi ủy
 
 
Chi ủy mới
Thứ Bảy
(14/10)
 
 
 
 
 
 
Chủ Nhật
(15/10)
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
-         Lớp Cán bộ phụ trách thiếu nhi TP Viêng Chăn (Lào) khóa 9 dự kiến từ ngày 11-31/10/2017