LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 (11/3/2019 - 17/3/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(11/3)

08h00’- Chương Mỹ

Tập mô hình tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

08h30’

Hội trường 19/5

Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo viên làm tổng phụ trách Đội khối Tiểu học: Tập huấn nhiệm vụ đào tạo năm 2019; Triển khai mô hình điểm cấp TP “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”

BGH

 

P. Quản trị

Theo TKB

14h30’ - Phòng đ/c Mười

Hội ý Chi ủy, BGH

 

 

 

 

15h30’- Hà Đông

Tập mô hình tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH

 

 

Theo TKB

Thứ Ba

(12/3)

Cả ngày- Hội trường 19/5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo viên làm tổng phụ trách Đội khối Tiểu học

BGH

 

P. Quản trị

Theo TKB

15h30’- Hà Đông

Kiểm tra tiến độ Tập mô hình tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Tư

(13/3)

Cả ngày -Hội trường 19/5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo viên làm tổng phụ trách Đội khối Tiểu học

BGH

 

P. Quản trị

Theo TKB

15h30’ - Hà Đông

Tập mô hình tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Năm

(14/3)

Cả ngày- Hội trường 19/5

Lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo viên làm tổng phụ trách Đội khối Tiểu học

BGH

 

P. Quản trị

Theo TKB

08h00’ - Chương Mỹ

Tập mô hình tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

08h30’ - Sân 19/5

Chương trình Hội thu “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”

Ban CTTN

 

P. Quản trị

P. TC-HC

Theo phân công

09h00’- Đan Phượng

Đi khảo sát thực tế tại huyện Đan Phượng

BGH

 

 

 

Lãnh đạo P/K

15h30’ - Hà Đông

Tập mô hình tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Sáu

(15/3)

08h00’ - Chương Mỹ

Tập mô hình tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

14h30’

Phòng họp

Sơ kết tháng 2

BGH

 

P. TC-HC

T/P PK; Đoàn thể

15h30’

Phòng họp

Sinh hoạt Chi bộ Tháng 3

Chi ủy

 

P. TC-HC

Toàn thể đảng viên

15h30’- Hà Đông

Tập mô hình tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH