LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12

 TỪ NGÀY 18/3/2019 ĐẾN NGÀY 24/3/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(18/3)

08h30’

Phòng họp

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị mô hình điểm cấp Thành phố

BGH

 

P. TC-HC

Trưởng, phó phòng/khoa

15h30’

Hà Đông

Tổng duyệt mô hình điểm cấp Thành phố liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Ba

(19/3)

07h00’-12h00’

Hà Đông

Mô hình điểm cấp Thành phố liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tại trường THCS Lê Quý Đôn

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Tư

(20/3)

08h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

15h00’

Đảng viên nộp bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019

 

 

 

Tổ Đảng 1 nộp đ/c Vinh; Tổ Đảng 2 nộp về P. TC-HC;

Thứ Năm

(21/3)

08h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Sáu

(22/3)

08h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

14h30’

Phòng đ/c Mười

Hội ý Chi ủy, BGH

 

 

 

 

Thứ Bảy

(23/3)

08h00’

Phòng họp

Tọa đàm khoa học của Hội Di sản văn hóa Thăng Long

 

Đ/c Mười

P. TC-HC

P. Quản trị chuẩn bị âm thanh

Chủ Nhật

(24/3)