LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(01/4)

15h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình điểm tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Ba

(02/4)

8h30’

Phòng họp

Làm việc với Học viên lớp TPT K23

Đ/c Mười

Đ/c Hương

 

 

Thư ký nhóm

15h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình điểm tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Tư

(03/4)

15h00’

Chương Mỹ

Kiểm tra tập mô hình điểm tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Năm

(04/4)

15h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình điểm tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Sáu

(05/4)

08h00’

Nghĩa trang

 Mai Dịch

Tổ chức kỉ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 – 07/4/2019)

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo thông báo

14h30’

Phòng đ/c Mười

Hội ý Chi ủy, BGH

 

 

 

 

15h00’

Chương Mỹ

Tập mô hình điểm tại trường TH Chúc Sơn A

BGH

 

P. TC-HC chuẩn bị xe

Theo TKB

Thứ Bảy

(06/4)

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

(07/4)

 

 

 

 

 

 

 * Ghi chú:

          - Sáng 8/4: Sơ duyệt Hội thi “Thiếu nhi Thủ đô Thanh lịch – văn minh” tại trường TH Chúc Sơn A

            - Sáng 10/4: Tông duyệt Hội thi “Thiếu nhi Thủ đô Thanh lịch – văn minh” tại trường TH Chúc Sơn A

            - Sáng 11/4: Mô hình điểm Hội thi “Thiếu nhi Thủ đô Thanh lịch – văn minh” tại trường TH Chúc Sơn A