LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(22/4)

08h00’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm phòng Đào tạo

Đ/c Hương

Đ/c Mười

Đ/c Dũng

P. TC-HC

Cán bộ P. Đào tạo

10h00’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm khoa KNNV Đội

Đ/c Hương

Đ/c Mười

Đ/c Dũng

P. TC-HC

Cán bộ khoa KNNV Đội

14h00’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm khoa KN Đoàn – Hội

Đ/c Hương

Đ/c Mười

Đ/c Dũng

P. TC-HC

Cán bộ khoa KN Đoàn Hội

15h30’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm của Công đoàn trường

Đ/c Vinh

Chi ủy, BGH

P. TC-HC

BCH công đoàn

16h15’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm của Chi đoàn trường

Đ/c Long

Chi ủy, BGH

P. TC-HC

BCH chi đoàn

Thứ Ba

(23/4)

08h30’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm của phòng TC-HC

Đ/c Dũng

Đ/c Mười

Đ/c Hương

P. TC-HC

Cán bộ P. TC-HC

10h00’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm của phòng Quản trị

Đ/c Dũng

Đ/c Mười

Đ/c Hương

P. TC-HC

Cán bộ P. Quản trị

14h30’

Phòng họp

Duyệt chương trình công tác năm của Chi bộ trường

Đ/c Mười

 

P. TC-HC

Chi ủy, BGH

Thứ Tư

(24/4)

09h00’

Bảo tàng lịch sử Quân sự VN

Tổ chức sinh hoạt truyền thống tháng 4/2019

 

 

 

Đoàn viên chi đoàn

14h00’

Hội trường

Gác 3 TĐHN

Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chuyên môn cơ quan Thành đoàn quí I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019

 

Chi ủy, BGH

 

 

Thứ Năm

(25/4)

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(26/4)

14h30’

Phòng đ/c Mười

Hội ý Chi ủy, BGH

 

 

 

 

Thứ Bảy

(27/4)

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

(28/4)

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Ngày 29,30/4 và 01/5: Cán bộ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động và làm bù 1 ngày vào ngày thứ 7 (04/5/2019).