LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN THỨ 23 (TỪ NGÀY 03/6/2019 ĐẾN NGÀY 09/6/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(03/6)

Cả ngày

Hội trường 19/5

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 15

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Ba

(04/6)

Cả ngày

Hội trường 19/5

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 15

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

15h00’

Hội trường 19/5

Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Hội Di sản văn hóa Thăng Long

Hội Di sản

 

P. Quản trị

P. Đào tạo

P. TC-HC

 

Thứ Tư

(05/6)

Cả ngày

Hội trường 19/5

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 15

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Năm

(06/6)

Cả ngày

Hội trường 19/5

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 15

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Sáu

(07/6)

Cả ngày

Hội trường 19/5

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 15

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Bảy

(08/6)

08h30’

Hội trường 19/5

Tổng kết lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 15

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Chủ Nhật

(09/6)

08h00’

Sảnh hội trường

Đón các em học sinh lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

14h00’

Hội trường 19/5

Khai mạc lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

 

 

Các P/K

Theo TK