LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24

TUẦN THỨ 24 (TỪ NGÀY 10/6/2019 ĐẾN NGÀY 16/6/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai

(10/6)

Cả ngày

Hội trường nhỏ

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Ba

(11/6)

Cả ngày

Hội trường nhỏ

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Tư

(12/6)

Cả ngày

Hội trường nhỏ

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Năm

(13/6)

Cả ngày

Hội trường nhỏ

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Thứ Sáu

(14/6)

Cả ngày

Hội trường nhỏ

Lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

16h30’

Phòng đ/c Mười

Hội ý Chi ủy, BGH

 

 

 

 

Thứ Bảy

(15/6)

14h30’

Hội trường nhỏ

Tổng kết lớp KNXH “Cuộc sống quanh em – Trải nghiệm của em” khóa 16

BGH

 

Các P/K

Theo TKB

Chủ Nhật

(16/6)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đ/c Hoàng Văn Vinh – Chi ủy viên, Phó trưởng phòng Đào tạo đi học lớp Trung cấp lí luận chính trị từ ngày 08/6 đến 15/6/2019

- Từ ngày 17/6 đến 14/7: Lớp GV làm TPT khóa 23 kì 2

- Từ ngày 18/6 đến 28/6”: Lớp BCH liên đội THCS khóa 85