CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV

Bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 03/11/2015, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành phiên bế mạc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Phạm Quang Nghị tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI

 

Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt đoàn chủ tịch đã báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội. Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 74 đồng chí đã ra mắt Đại hội và 100% đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày diễn văn bế mạc Đại hội. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công Đại hội. 
 
Đại hội vui mừng nhận được sự quan tâm sâu sắc, cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt, những lẵng hoa tươi thắm của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số tỉnh, thành phố chúc mừng Đại hội. Đặc biệt, Đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo quan trọng. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố; đại diện Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ đến dự và chúc mừng Đại hội.
 
Đại hội tặng hoa các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa XV không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ khóa XVI
 
Thực hiện tư tưởng chỉ đạo và cũng là định hướng phát triển của Đại hội XVI: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến sâu sắc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV trình Đại hội; khẳng định quyết tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV và Nghị quyết Đại hội.
 
Các Văn kiện được Đại hội lần thứ XVI thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.
 
Đại hội tin tưởng sâu sắc, với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm hun đúc qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ; khẳng định ý chí, quyết tâm, niềm tin của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Cùng với việc góp ý, thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện; với tinh thần dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI gồm 74 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đoàn đại biểu gồm 61 đại biểu chính thức, trong đó có 04 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu dự khuyết.
 
Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô trong những năm qua.
 
Thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố là thành công của quá trình phát huy truyền thống đoàn kết. Đại hội khẳng định, những thành tựu nổi bật và toàn diện của Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, là nhờ có sự đóng góp rất quan trọng của tập thể Thành ủy và của từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XV. Các đồng chí luôn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, vượt lên khó khăn, thách thức, thực hiện tốt trọng trách được giao.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đọc diễn văn bế mạc Đại hội
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ tình cảm đặc biệt và trân trọng cảm ơn về những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, trên cương vị Bí thư Thành ủy, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội trong gần một thập kỷ, qua 2 nhiệm kỳ Đại hội; Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; với trách nhiệm là người đứng đầu UBND Thành phố, hàng ngày phải chỉ đạo, giải quyết một khối lượng công việc to lớn và phức tạp của Thủ đô; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy. Trên những cương vị lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và trọng trách công tác được giao, với phong cách lãnh đạo quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tình yêu Hà Nội, các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.
 
Để thực hiện tốt định hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI và từng đồng chí đại biểu, đại diện cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh hơn nữa; học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực và sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Nhóm PV

[ _BACK ]
 
Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai, phu kien dien thoai gia re, phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai chat luong gia sieu re , hãy dùng phu kien dien thoai chinh hang phu kien dien thoạiphu kien dien thoai phu kien dien thoai