TIN TỨC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI

Huyện đoàn Đông Anh khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên, thanh niên

Sáng ngày 04/7/2016, Huyện đoàn Đông Anh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 120 đoàn viên, thanh niên ưu tú đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn Huyện.

 


Về dự khai giảng lớp học có các đồng chí đại diện lãnh đạo thành Đoàn, đồng chí Trần Thu Hằng – HUV, Bí thư huyện Đoàn Đông anh, đồng chí Nguyễn Công Hiển – HUV, Giám đốc trung tâm BDCT huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban của huyện ủy. 


Phát biểu khai mạc lớp học đồng chí Nguyễn Công Hiển – Giám đốc trung tâm BDCT Huyện nhấn mạnh công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn được Đảng bộ Huyện Đông Anh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một vinh dự nhưng cũng là một trọng trách đối với mỗi đoàn viên, thanh niên; việc học nhận thức về Đảng là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thông qua lớp học này, sẽ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nhất là nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú trong diện quy hoạch phát triển Đảng. Từ đó giác ngộ, nâng cao nhận thức, xây dựng phương hướng rèn luyện để đoàn viên, quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 04/7 đến hết ngày 06/7/2016. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
theo Huyện đoàn Đông Anh

[ _BACK ]
 
Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai, phu kien dien thoai gia re, phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai chat luong gia sieu re , hãy dùng phu kien dien thoai chinh hang phu kien dien thoạiphu kien dien thoai phu kien dien thoai