ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

Tập huấn bồi dưỡng chức danh Bí thư đoàn cấp cơ sở năm 2017

Ngày 02/10/2017, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng chức danh Bí thư đoàn cấp cơ sở năm 2017. Với mục đích là bồi dưỡng, tập huấn cho đối tượng là Bí thư Đoàn cấp cơ sở nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ Bí thư Đoàn cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu vị trí và nhiệm vụ công tác.

      Năm 2017 là năm Tuổi trẻ thủ đô triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Tập huấn bồi dưỡng chức danh Bí thư đoàn cấp cơ sở năm 2017.


 

Trong thời gian từ ngày 02/10/2107 đến ngày 08/10/2017, tại trường Lê Duẩn, Thành đoàn Hà Nội mở lớp Tập huấn bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2017.

Lớp tập huấn yêu cầu Bí thư cấp cơ sở cần đảm bảo: Nắm bắt được tâm lý, tư tưởng thanh niên, hiểu rõ vấn đề cơ bản về xây dựng Đoàn, nắm vững nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở; Biết vận dụng những kiến thức đã học vào công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, biết tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lãnh đạo, điều hành các hoạt động; Thêm yêu công tác Đoàn, gắn bó với thanh niên, rèn luyện phong cách làm việc tự giác, chuyên nghiệp.


 

     Nội dung lớp tập huấn là những kiến thức nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho các Bí thư cấp cơ sở: Công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội; Nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ở cấp cơ sở; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp cơ sở; Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn cơ sở; Công tác tổ chức đại hội, hội nghị của Đoàn; Công tác tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động của đoàn cấp cơ sở; Bảo vệ biển đảo, an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức cập nhật, bổ trợ.

[ _BACK ]
 
Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai, phu kien dien thoai gia re, phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai chat luong gia sieu re , hãy dùng phu kien dien thoai chinh hang phu kien dien thoạiphu kien dien thoai phu kien dien thoai