Góc thiếu nhi

Kơ - Pa Kơ Lơng

Kơ - Pa Kơ Lơng – người dân tộc Gia – Lai, Tây nguyên, sinh ngày 19/8/1948. Lúc 13 tuổi Kơ Lơng xin gia nhập đội du kích nhưng không được chấp nhận vì còn nhỏ tuổi. Kơ Lơng liền tự làm lấy nỏ, vót tên, phục kích bắn giặc.

 

 Kơ - Pa Kơ Lơng – người dân tộc Gia – Lai, Tây nguyên, sinh ngày 19/8/1948. Lúc 13 tuổi Kơ Lơng xin gia nhập đội du kích nhưng không được chấp nhận vì còn nhỏ tuổi. Kơ Lơng liền tự làm lấy nỏ, vót tên, phục kích bắn giặc.
     Kơ - Pa Kơ Lơng – người dân tộc Gia – Lai, Tây nguyên, sinh ngày 19/8/1948. Lúc 13 tuổi Kơ Lơng xin gia nhập đội du kích nhưng không được chấp nhận vì còn nhỏ tuổi. Kơ Lơng liền tự làm lấy nỏ, vót tên, phục kích bắn giặc.

    Từ mũi tên và nỏ của mình Kơ Lơng đã giết chết 3 tên giặc và sau đó được gia nhập du kích. Kơ Lơng đã cùng đồng đội mưu trí đánh nhiều trận diệt giặc Mỹ và xe cơ  giới địch.

    Năm 15 tuổi, Kơ Lơng đã cùng đồng đội đánh 30 trận, giật 12 quả mìn, lật nhào 8 xe cơ giới, diệt 88 tên địch. Được phong tặng danh hiệu Anh hùng quân giải phóng nhân dân Miền Nam Việt Nam năm 1967 lúc anh tròn  19 tuổi.

(Trích từ Cẩm nang cho người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nxb Giáo dục, Hà Nội ,2003).

[ _BACK ]
 
Các tin khác
 
 

phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai, phu kien dien thoai gia re, phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai chat luong gia sieu re , hãy dùng phu kien dien thoai chinh hang phu kien dien thoạiphu kien dien thoai phu kien dien thoai